Home » Utrechtse paden » Aderwinkelpad 12 km

Landschapsfotografie rondom de Klompenpaden door Willem van Leuveren sr. Een fotocollage van het Aderwinkelpad, een van de Klompenpaden op de Utrechtse Heuvelrug. Het Aderwinkelpad is genoemd naar een oud ontginningsgebied "de Aderwinkel" ten zuid-oosten van Driebergen. De meest waarschijnlijke oorsprong van deze naam is de samenvoeging van "in de winkel", zoals het gebied in 1454 genoemd werd, met de term "Ader" de benaming van een klein stroompje. Van oudsher een nat, moerassig gebied dus. Ontdek het mooie buitengebied van Driebergen-Rijsenburg en Bunnik. Wandelen in het Langbroekerweteringgebied. In het karakteristieke cope landschap met de langgerekte verkaveling, versterkt door bospartijen van de landgoederen en lijnvormige landschapselementen als knotbomenrijen, lanen en zuwes.
Meer informatie op de website Klompenpaden.nl Veel wandelplezier toegewenst. Voor meer beelden van de omgeving kijk dan op de Regiobeeldbank.nl Alle foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. © Willem van Leuveren Landschapsfotografie. Indien u foto's wenst te gebruiken voor welke media dan ook, bel 033-2771816 of mail naar willem@studiovanleuveren.nl

HOME
Het Aderwinkelpad, een van de Klompenpaden op de Utrechtse Heuvelrug