Home » Ontdek het

Ruim 1000 kilometer wandelgenot in het Utrechts- en Gelderslandschap met Landschapsfotografie door Willem van Leuveren sr.

Bakens in de tijd worden Klompenpaden ook wel genoemd. Het landschap zoals wij het nu kennen is door de eeuwen heen door mensenhanden gevormd. Deze invloeden zijn zowel zichtbaar als onzichtbaar in het landschap terug te vinden. Vaak leverde de mens ook strijd met de natuur. Het beste voorbeeld van deze strijd zijn de wielen die herinneren aan de plaatsen waar de rivier het van de dijk won. Landschapsbeheer wil deze elementen in de toekomst behouden en vooral ook zichtbaar maken. Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer van de paden. Deze paden zijn tot stand gekomen door gemeenschappelijke inspanning van boeren, landgoedeigenaren, vele, vele, vele vrijwilligers, gemeenten, waterschappen, SVGV, Landschap Erfgoed Utrecht en Landschapsbeheer Gelderland. Meer informatie via de website van Klompenpaden.nl