Home » Gelderse paden

Wandelen, dwars door de weilanden! Samen met bewoners, vrijwilligers, grondeigenaren en andere belanghebbenden ontwikkelen we Klompenpaden.

De Klompenpaden zijn inmiddels een begrip geworden in zowel Utrecht als Gelderland. Momenteel hebben Landschaps Erfgoed Utrecht en Landschapsbeheer Gelderland maar liefst 101 Klompenpaden ontwikkeld! Landschapsfotograaf Willem van Leuveren sr. heeft 100 paden in beeld gebracht.

Dwars door boerenland. Een klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.De paden lopen door natuurgebieden, landgoederen en dwars door het boerenland. Bij voorkeur door de weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Waar mogelijk worden kleine landschapselementen langs de route hersteld.

De combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor de lokale bevolking die op deze manier een stukje geschiedenis van haar eigen omgeving ontdekt. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. Als groene linten in het landschap zijn de voetpaden ecologisch, recreatief, cultuurhistorisch én economisch interessant.